Koillis-Sawo Show

02.07.2023

Koillis-Sawo Show (Tuusniemi Group Show) 2.7.2023

"Laku" ( FI JCH Karpeak's Game Of Chance) CQ, BOS, JUN BOB, CAC
"Elsa" ( FI JCH, NORDJW-22 Karpeak's Game Of Love) BB 2, CQ, JUN BOS

Judge: Al-Bachy Anita


FI JCH Karpeak's Game Of Chance, FI JCH, NORDJW-22 Karpeak's Game Of Love
FI JCH Karpeak's Game Of Chance, FI JCH, NORDJW-22 Karpeak's Game Of Love